logo szkolySzkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Nasza szkoła / Biblioteka / Regulaminy biblioteczne

Regulaminy biblioteczne

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

Postanowienia ogólne:


 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 4. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

Regulamin Czytelni Biblioteki Szkolnej

 

 

 1. Z czytelni Biblioteki szkolnej korzystają uczniowie i nauczyciele SP2.
 2. W czytelni udostępniany jest księgozbiór biblioteki, zbiory specjalne i prasa.
 3. W ramach czytelni, w godzinach jej pracy, funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
 4. W czytelni mogą przebywać uczniowie w liczbie odpowiadającej ilości miejsc przy stolikach.
 5. W czytelni uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i taktownie w stosunku  do wszystkich w niej przebywających,  w tym:           -  dbać o kulturę języka w codziennych kontaktach,  - swym zachowaniem przyczyniać się do budowania w bibliotece atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych.
 6. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku oraz czystości. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów.
 7. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) można korzystać w czasie nie objętym zajęciami obowiązkowymi (oprócz przerw międzylekcyjnych) .
 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba (o odstępstwach decyduje nauczyciel bibliotekarz).     
 9. Każdy użytkownik MCI. jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
 10. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania do zeszytu odwiedzin swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Należy określić rodzaj użytkowanego programu lub tematykę stron internetowych.
 11. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądania programów multimedialnych, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
 12. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 13. Korzystanie z drukarki sieciowej i skanera jest możliwe w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 14. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach czas pracy może zostać przedłużony.
 15. Przy korzystaniu z programów emitujących głos, zaleca się używanie słuchawek.
 16. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 17. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.
 18. Przed przystąpieniem do pracy, po uzupełnieniu danych w zeszycie stanowiskowym i uzyskaniu zgody nauczyciela, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym pracuje. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast po ich wykryciu zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 19. Po zakończeniu pracy użytkownik musi pozamykać używane przez siebie programy, usunąć z dysku zapisane przez siebie pliki i pozostawić włączony komputer.
 20. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznej i dołączania urządzeń peryferyjnych.
 21. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
 22. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 23. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika oraz zakazu korzystania z MCI na czas określony przez nauczyciela (najczęściej do końca roku szkolnego).
 24. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.

Wszyscy korzystający z Czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz przepisów przeciwpożarowych.

Regulamin

Wypożyczalni Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

 

 

 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
      - lektury na okres 2 tygodni
      - pozostałe książki na okres 1 miesiąca.


W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 2. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 5. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
korzystanie z podręczników i materiałów edukacyjnych w MZS.pdf korzystanie z podręczników i materiałów edukacyjnych w MZS.pdf 16-02-19 12:08 115.1KB pobierz plik: korzystanie z podręczników i materiałów edukacyjnych w MZS.pdf
Epidemia. Regulamin biblioteki SP2 (2020/2021) Epidemia. Regulamin biblioteki SP2 (2020/2021) 20-09-01 10:27 22.6KB pobierz plik: Epidemia. Regulamin biblioteki SP2 (2020/2021)

Redakcja strony: Regulaminy biblioteczne Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł 2018-09-17 16:17:06
 • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł 2018-09-17 16:23:55
 • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł 2018-09-17 16:23:52
 • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł 2018-09-17 16:23:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Szkolna 6,
41-250 Czeladź
Tel. 32 265 85 69
sp2[at]sp2.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl